Tekky

Privacybeleid

Leuk nieuws. Wij zijn bij TEKKY grote voorstander van privacy en we houden dan ook het minimum aan gegevens bij. Méér zelfs. In onze app zelf houden we géén persoonsgegevens bij.

Op onze website en aanvullende kanalen, zijn er plaatsen waar we wel gegevens verzamelen, maar enkel met uw toestemming.

Wanneer u onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Wij beschouwen dit als een grote verantwoordelijkheid en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven. In ons onderstaand privacybeleid vertellen we je er graag wat meer over.

Dit privacybeleid is van toepassing op de TEKKY-app alsook op https://www.tekky.pro, hierna vernoemd als “onze kanalen” en alle relaties tussen TEKKY en diegenen die onze kanalen bezoeken of gebruik maken van onze diensten.

UITSLUITINGEN
Onze kanalen kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere locaties. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de door TEKKY uitgegeven kanalen, apps, platformen, etc. In geen geval is TEKKY verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden. Indien u toch via onze kanalen in contact geraakt met andere partijen, dan is het aangeraden om ook daar het betreffende privacybeleid na te lezen.  

Het privacybeleid is enkel van toepassing op persoonlijke gegevens en niet op publieke informatie. Indien u een review indient, al dan niet met beeldmateriaal, dan wordt dit beschouwd als publieke informatie. Deze informatie mag openbaar worden gemaakt, gedeeld worden en gekopieerd worden. Dit geldt ook voor de omschrijving van de door u opgegeven opdracht inclusief de woningkenmerken. De door u opgegeven persoonsgegevens worden in geen geval openbaar gekoppeld aan uw beschrijving.  

Deze gegevens verzamelt TEKKY

Door onze kanalen te bezoeken of door op onze emails te klikken, kan er automatisch anonieme informatie worden opgeslagen via cookies of vergelijkbare technologieën. Zo houden wij uw navigatie- en doorklikgegevens bij alsook de browser die u gebruikt en via welke kanalen u tot bij ons bent geraakt. Wij kunnen u met deze informatie in geen geval identificeren. Alle gegevens die wij hiermee verkrijgen zijn anoniem. Via deze informatie kunnen we onze bezoekers beter in kaart brengen en kunnen we ook verbeteringen aanbrengen aan onze kanalen en diensten. Het stelt ons ook in staat om gerichter te communiceren en te adverteren.

Wanneer u via onze kanalen gebruik wenst te maken van onze diensten, wordt er telkens expliciet gevraagd of we uw gegevens mogen bewaren. Geef je als gebruiker de toestemming, dan kan het zijn dat we uw gegevens gebruiken om u beter en gerichter te kunnen informeren. Onze klantendienst kan dan gebruik maken om u beter te ondersteunen of onze marketing kan het gebruiken om onze reclame en nieuwsbrief beter op u af te stemmen.

Wanneer u een offerte-aanvraag indient, is het opgeven van uw gegevens van essentieel belang voor onze dienstverlening. Zolang u deze gegevens niet invult, kunnen we bijgevolg geen dienst verlenen en worden uw gegevens ook niet bewaard.

De gegevens die we opvragen en al dan niet gebruiken:
– Uw naam, voornaam en/of bedrijfsnaam
– Uw adresgegevens, bedrijfsadres of bij-adres(sen)
– Uw telefoonnummer en/of GSM-nummer
– Uw emailadres
– Extra informatie die relevant is voor uw aanvraag
– Beeldmateriaal, spraakmateriaal, videomateriaal, etc. die relevant is voor uw offerte-aanvraag

Alle gegevens die TEKKY verkrijgt via derde partijen of uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media, nieuwsbrieven en antwoorden op e-mails worden conform bewaard.

Van aannemers en verwante partners die zich op onze kanalen inschrijven, houdt TEKKY ook gegevens bij. Deze gegevens zijn louter de informatie die ze zelf opgeven. Om nieuwe prospecten en leads aan te trekken maakt TEKKY gebruik van diverse kanalen en platformen waaronder (niet-limitatief): Google, Facebook, LinkedIn, gedrukte media, aanvullende digitale media enzovoort.

Wanneer u onze dienst contacteert via onze kanalen of via telefoon, email, fax en post, houdt TEKKY daar notities van bij. Deze notities worden gebruikt door onze klantendienst en dienen om u beter van dienst te kunnen zijn.

Verder verkrijgen wij ook via derden persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons aangeleverd in het

Wat doet TEKKY met uw gegevens?

Voor de vrager: Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van TEKKY na uitdrukkelijke goedkeuring van het privacybeleid. TEKKY verzamelt en bewaart tijdelijk uw gegevens in het kader van de door u opgegeven aanvraag. In het kader van de aanvraag, brengen wij u in contact met de door u geselecteerde dienstverleners. Deze dienstverleners nemen vervolgens met u contact op in het kader van de aanvraag. Bij het finaliseren van de aanvraag OF bij het eigenhandig verwijderen van de aanvraag worden al uw persoonsgegevens die betrekking hadden op de aanvraag verwijderd uit onze databestanden. Indien u via onze kanalen heeft opgegeven om op de hoogte te blijven van promoties en de periodieke nieuwsbrief, dan heeft dat geen betrekking op deze aanvraag. Doch kan u steeds ten allen tijde uw gegevens raadplegen en aanpassen of verwijderen indien gewenst.

Bij het indienen van een nieuwe aanvraag kan onze klantendienst u contacteren voor aanvullende informatie of inlichtingen.

Voor aanbieders: uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van TEKKY zodat we contact met u kunnen opnemen in het kader van een samenwerking. Via een administratiepaneel kan u eigenhandig uw gegevens opgeven, aanpassen en verwijderen. Via dit dashboard kan u ook uw administratie raadplegen zoals uw offerte-aanvragen, uw facturen en uw betalingen.

Inzage in uw gegevens

Wanneer u uw gegevens ingeeft, kiest u zelf naar welke dienstverlener(s) u ze doorstuurt. Verder worden uw gegevens strikt vertrouwelijk verwerkt en niet verkocht of gedeeld aan derden. De door u opgegeven informatie is uitsluitend voor intern gebruik en voor de dienstverleners die in het kader van uw aanvraag toegang moeten krijgen tot deze gegevens. In de bepalingen van onze algemene voorwaarden, verplichten onze dienstverleners zich ertoe om deze gegevens enkel te gebruiken in het kader van de door u opgegeven aanvraag.

Wanneer je een dringende aanvraag plaatst, kan je je aanvraag gericht sturen naar 1 dienstverlener. Plaats je een niet-dringende aanvraag, dan kan je die sturen naar (maximum) 3 dienstverleners. Deze dienstverleners beschikkend als gevolg over uw gegevens.

Klacht indienen

Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, reageren we door contact op te nemen met de persoon die de klacht heeft ingediend. We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, waaronder lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, om klachten over de overdracht van uw gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met u kunnen oplossen.

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e-mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Offrea kan in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie. We appreciëren weliswaar een dialoog en erkennen da

Wijzigingen van het beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We beperken uw rechten onder dit privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We vermelden altijd de datum waarop de laatste wijzigingen zijn aangebracht en we bieden toegang tot gearchiveerde versies die u kunt bekijken. Indien er aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht, geven we een duidelijkere melding hiervan (waaronder, voor bepaalde services, een e-mailbericht met wijzigingen in het privacybeleid).

Datum van inwerkingtreding: 1 september 2020

Translate »